mandag

Ti ting du ikke visste om genmodifisert mat og Monsanto  1. Et amerikansk multinasjonal selskap innenfor bransjen genmodifisert jordbruk. Den ledende produsenten av sprøytemidler til jordbruk og genmodiifiserte framstilte frø. 
  2. All ikke-økologiske mat har en eller annen link til Monsanto, uansett om det gjelder det norske eller amerikanske markedet. 
  3. Det er sterke mistanker om at det er sammenheng mellom genmodifisert mat og helse. En antar at slik mat bidrar til økning av kroniske sjukdommer som allergi, matintoleranse, immundepresjon og stoffskifteendringer. 
  4. Det finnes for lite kunnskap om bieffektene som oppstår når en putter andre gener inn i arvematerialet til en organisme. 
  5. Monsanto har hevda at proteinet Cry1Ab, som er et giftig protein som skapes i planter for å drepe skadeinsekter, har vært ufarlig for mennesker ettersom mage-og tarmsystem bryter det ned. Leger i Canada har nå funnet giftstoffet i blodet til gravide kvinner (klikk her). 
  6. I India har en i mange år observert beitende kyr på genmodifiserte bomullsåkre bli sjuke og dø. Cry1Ab-proteinet er blitt funnet i vomma på dyra. 
  7. Mattilsynet i Norge har godkjent 19 ulike genmodifiserte fiskefòr. Ti av dem inneholder det giftige Cry1Ab-proteinet. 
  8. Faggruppen for genmodifisering er en av aktørene som skal vurdere helserisikoen ved genmodifisert mat i Norge. Fire av disse ti medlemmene har sterke tilknytninger og interesser i industrien for genmodifisert mat. 
  9. Monsanto har stor, politisk innflytelse. I USA har politiske myndigheter bestemt genmodifisert mat IKKE skal merkes. 
  10. Selskaper som bruker Monsanto-produkter er Knorr, Lipton, Coca Cola, Pepsi, Kellogs, Heinz og Quaker. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...